Sách Tiếng Việt
33(V)42 B312
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005/ :
UDC 33(V)42
Cutter B312
Tác giả CN Hoàng Thế Liên
Tác giả TT Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005/ : /Hoàng Thế Liên. Tập 2
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 807tr. ; 24cm
Tóm tắt Bình luận về bộ luật dân sự, bảo vệ sự an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự góp phần thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế xã hội của đất nước 1 cách bền vững, hoàn thiện hệ thống pháp luật Viêt Nam thời ký đổi mới
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10018846-8
000 00847nam a2200277 p 4500
00112552
0021
00423817
00520100312144741.0
008100312s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004091801|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a33(V)42|bB312
100|aHoàng Thế Liên
110|aViện khoa học pháp lý
245|aBình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005/ : |b/|cHoàng Thế Liên. |nTập 2
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2009
300|a807tr. ; |c24cm
520 |aBình luận về bộ luật dân sự, bảo vệ sự an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự góp phần thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế xã hội của đất nước 1 cách bền vững, hoàn thiện hệ thống pháp luật Viêt Nam thời ký đổi mới
653|aKhoa học
653|aBộ luật dân sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10018846-8
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10018846 Giá Sách Tiếng Việt 33(V)42 B312 Sách Tiếng Việt 1
2 10018847 Giá Sách Tiếng Việt 33(V)42 B312 Sách Tiếng Việt 2
3 10018848 Giá Sách Tiếng Việt 33(V)42 B312 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào