Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)15
Báo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ "Phương pháp đào tạo các chức danh tư pháp" /
UDC 34(V)15
UDC
Tác giả CN Phan Hữu Thư
Tác giả TT Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Báo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ "Phương pháp đào tạo các chức danh tư pháp" / Phan Hữu Thư
Thông tin xuất bản H. : ,2007
Mô tả vật lý 77 tr. ; 28cm
Mô tả vật lý tr.;
Tóm tắt Đưa ra cơ sở lý luận đào tạo chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, thực trạng sử dụng và giải pháp hoàn thiện phương pháp đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư Pháp
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Đào tạo chức danh
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt162thumbimage.jpg
000 00863nam a2200325 p 4500
00112429
0024
00423694
005201610121111
008100311s2007 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012110905|bthuvien3|c20151223084527|dthuvien3|y20151004091441|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)15
080|bPH-561
100|aPhan Hữu Thư
110|aViện khoa học pháp lý
245|aBáo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ "Phương pháp đào tạo các chức danh tư pháp" / |cPhan Hữu Thư
260|aH. : |b,|c2007
300|a77 tr. ; |c28cm
300|atr.;
520 |aĐưa ra cơ sở lý luận đào tạo chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, thực trạng sử dụng và giải pháp hoàn thiện phương pháp đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư Pháp
653|aTư pháp
653|aĐề tài
653|aĐào tạo chức danh
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt162thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào