Sách Tiếng Việt
34(V)51 C 125
Cấu thành tội phạm lý luận và thực tiễn :
UDC 34(V)51
Cutter C 125
Tác giả CN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Nhan đề Cấu thành tội phạm lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Thông tin xuất bản H. : Nxb tư pháp, 2004
Mô tả vật lý 119 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận chung về cấu thành tội phạm; vấn đề yêu cầu và kỹ thuật xây dựng các cấu thành tội phạm; đánh giá thực trạng của việc xây dựng các cấu thành tội phạm trong Bộ luật hình sự hiện hành và đưa ra hướng hoàn thiện các cấu thành tội phạm; bảo đảm cho các cấu thành tội phạm có tính rõ ràng, thống nhất và chính xác khoa học
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Cấu thành tội phạm
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10011176-8
000 01025nam a2200289 p 4500
0017888
0021
00413454
00520040604093650.0
008040604s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003222721|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)51|bC 125
100|aPGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa
245|aCấu thành tội phạm lý luận và thực tiễn : |bSách chuyên khảo / |cPGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa
260|aH. : |bNxb tư pháp, |c2004
300|a119 tr. ; |c20,5 cm
520 |aCuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận chung về cấu thành tội phạm; vấn đề yêu cầu và kỹ thuật xây dựng các cấu thành tội phạm; đánh giá thực trạng của việc xây dựng các cấu thành tội phạm trong Bộ luật hình sự hiện hành và đưa ra hướng hoàn thiện các cấu thành tội phạm; bảo đảm cho các cấu thành tội phạm có tính rõ ràng, thống nhất và chính xác khoa học
653|aThực tiễn
653|aLý luận
653|aCấu thành tội phạm
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10011176-8
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10011176 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)51 C 125 Sách Tiếng Việt 1
2 10011177 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)51 C 125 Sách Tiếng Việt 2
3 10011178 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)51 C 125 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào