Sách Tiếng Việt
34(V)0 C 101
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoá XI
UDC 34(V)0
Cutter C 101
Tác giả TT Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nhan đề Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoá XI
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 204 tr. ; 19cm
Tóm tắt Nội dung của cuốn sách các tác giả trình bày các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khoá XI, năm 2005
Từ khóa tự do Kỳ họp sáu
Từ khóa tự do Nghị quyết
Từ khóa tự do Quốc hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10002850
000 00771nam a2200277 p 4500
0018666
0021
00414884
00520050914102048.0
008050914s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003230007|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)0|bC 101
110|aQuốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
245|aCác nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoá XI
260|aH. : |bNxb Chính trị quốc gia, |c2005
300|a204 tr. ; |c 19cm
520 |aNội dung của cuốn sách các tác giả trình bày các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khoá XI, năm 2005
653|aKỳ họp sáu
653|aNghị quyết
653|aQuốc hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10002850
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10002850 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 C 101 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào