Sách Tiếng Việt
34(V)1 C 103
Cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta /
UDC 34(V)1
Cutter C 103
Tác giả CN Nguyễn Duy Gia
Nhan đề Cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta / Nguyễn Duy Gia
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1995
Mô tả vật lý 324 tr.
Tóm tắt Đây là một công trình nghiên cứu công phu tiếp cận một cách có hệ thống những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý Nhà nước nói chung và nền hành chính quốc gia nói riêng. Tác giả cũng đề cập phương pháp luận tiếp cận vấn đề, giúp người đọc, người học có thể nghiên cứu tốt khoa học về nhà nước và nền hành chính cũng như các khoa học gần kề khác
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Cải cách hành chính quốc gia
Tác giả(bs) TT Học viện hành chính quốc gia
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10113586-9
000 00000cac#a2200000ui#4500
001600
0021
004600
00520020913
008091302s1995 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003165016|zhaonh
041|avie
080|a34(V)1|bC 103
100|aNguyễn Duy Gia
245 |aCải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta / |cNguyễn Duy Gia
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1995
300|a324 tr.
520|aĐây là một công trình nghiên cứu công phu tiếp cận một cách có hệ thống những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý Nhà nước nói chung và nền hành chính quốc gia nói riêng. Tác giả cũng đề cập phương pháp luận tiếp cận vấn đề, giúp người đọc, người học có thể nghiên cứu tốt khoa học về nhà nước và nền hành chính cũng như các khoa học gần kề khác
653|aViệt nam
653|aThực tiễn
653|aLý luận
653|aCải cách hành chính quốc gia
710|aHọc viện hành chính quốc gia
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10113586-9
890|a4|b0|c0|d0
912|aPhạm Thu Hà
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10113586 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 C 103 Sách Tiếng Việt 1
2 10113587 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 C 103 Sách Tiếng Việt 2
3 10113588 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 C 103 Sách Tiếng Việt 3
4 10113589 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 C 103 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào