Bài trích
Phương pháp xác định kết quả bầu cử theo đa số nhận thức lại qua các cuộc bầu cử hạ nghị viện Vương quốc Anh /
Tác giả CN Mai Thị Mai
Nhan đề Phương pháp xác định kết quả bầu cử theo đa số nhận thức lại qua các cuộc bầu cử hạ nghị viện Vương quốc Anh / Mai Thị Mai
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 69-80
Tóm tắt Bài viết đề cập nguyên tắc đa số được áp dụng trong các cuộc bầu cử hiện nay trên thế giới, từ đó khẳng định lý thuyết về nguyên tắc đa số trên thực tế đôi khi lại không thực sự thể hiện nguyện vọng của số đông.
Từ khóa tự do Bầu cử
Từ khóa tự do Hạ nghị viện
Từ khóa tự do Vương quốc Anh
Nguồn trích Luật học- 12/2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/8thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00139710
0022
004F8580673-CA8C-4AB6-8652-DBF75B930762
005201909260906
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20190926091110|zthuvien3
100 |aMai Thị Mai
245 |aPhương pháp xác định kết quả bầu cử theo đa số nhận thức lại qua các cuộc bầu cử hạ nghị viện Vương quốc Anh / |cMai Thị Mai
260 |aH., |c2016
300 |a69-80
520 |aBài viết đề cập nguyên tắc đa số được áp dụng trong các cuộc bầu cử hiện nay trên thế giới, từ đó khẳng định lý thuyết về nguyên tắc đa số trên thực tế đôi khi lại không thực sự thể hiện nguyện vọng của số đông.
653 |aBầu cử
653 |aHạ nghị viện
653 |aVương quốc Anh
773 |tLuật học|g12/2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/8thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào