Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V) T103
Tài liệu hội thảo Những rào cản pháp lý trong hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục /
UDC 34(V)
Cutter T103
Tác giả CN Đoàn thanh niên Bộ tư pháp
Nhan đề Tài liệu hội thảo Những rào cản pháp lý trong hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục / Đoàn thanh niên Bộ tư pháp
Thông tin xuất bản H., 2019
Mô tả vật lý 46tr. ; 27cm.
Tóm tắt Tài liệu hội thảo Những rào cản pháp lý trong hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục
Từ khóa tự do khởi nghiệp
Từ khóa tự do rào cản pháp lý
Từ khóa tự do Tài liệu hội thảo
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 60000481
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139708
0027
004D927368C-95E1-4C16-8B4D-63C34F24BDA7
005201909251602
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190925160703|zthuvien3
080 |a34(V)|bT103
100 |aĐoàn thanh niên Bộ tư pháp
245 |aTài liệu hội thảo Những rào cản pháp lý trong hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục / |cĐoàn thanh niên Bộ tư pháp
260 |aH., |c2019
300 |a46tr. ; |c27cm.
520 |aTài liệu hội thảo Những rào cản pháp lý trong hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục
653 |akhởi nghiệp
653 |arào cản pháp lý
653 |aTài liệu hội thảo
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 60000481
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht5thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 60000481 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V) T103 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào