Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
Critical company law /
Tác giả CN Lorraine Talbot
Nhan đề Critical company law / Lorraine Talbot
Thông tin xuất bản New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2007
Mô tả vật lý 400tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do company
Từ khóa tự do Critical company law
Từ khóa tự do law
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139701
00262
004C68A7F02-4D4B-4689-96CC-C21693E75B03
005201909171049
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20190917105414|zthuvien3
100 |aLorraine Talbot
245 |aCritical company law / |cLorraine Talbot
260 |aNew York : |bRoutledge Taylor & Francis Group, |c2007
300 |a400tr. ; |c21cm.
653 |acompany
653 |aCritical company law
653 |alaw
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tienganh/criticalcompanylaw_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào