Sách Tiếng Việt
34(V)1 S 406
Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước /
UDC 34(V)1
Cutter S 406
Tác giả CN Nguyễn Văn Thâm
Tác giả TT Học viện hành chính quốc gia
Nhan đề Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước / Nguyễn Văn Thâm
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 423tr. ; 19cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các văn bản quản lý nhà nước như: Thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước,...
Từ khóa tự do Văn bản quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10010850
000 00966nam a2200301 p 4500
00110296
0021
00419163
00520080227093406.0
008080227s2001 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004075726|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bS 406
100|aNguyễn Văn Thâm
110|aHọc viện hành chính quốc gia
245|aSoạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước / |cNguyễn Văn Thâm
250|aTái bản lần thứ 2 có bổ sung
260|aH. : |bNxb Chính trị quốc gia, |c2001
300|a 423tr. ; |c 19cm
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các văn bản quản lý nhà nước như: Thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước,...
653|aVăn bản quản lý nhà nước
653|aSoạn thảo văn bản
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10010850
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10010850 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 S 406 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào