Sách Tiếng Việt
34(V)4 L504
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự : Số chuyên đề /
UDC 34(V)4
Cutter L504
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự : Số chuyên đề / Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 200 tr. ; 17 cm.
Tóm tắt Ngày 25/11/2014. Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi hành án dân sự. Để giúp bạn đọc có thể tìm hiểu những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi hành án dân sự, Tạp chí Dân chủ và pháp luật đã tổ chức biên soạn và phát hành số chuyên đề " Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự"
Từ khóa tự do Luật thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Số chuyên đề
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10024674-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130518
0021
00461D46D4A-9075-4F10-867D-992484E19A76
005201512221509
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20151222151048|bthuvien3|c20151218153906|dthuvien3|y20151019142607|zthuvien3
080 |a34(V)4|bL504
100 |aBộ Tư pháp
245 |a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự : Số chuyên đề / |cBộ Tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2015
300 |a200 tr. ; |c17 cm.
520 |aNgày 25/11/2014. Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi hành án dân sự. Để giúp bạn đọc có thể tìm hiểu những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi hành án dân sự, Tạp chí Dân chủ và pháp luật đã tổ chức biên soạn và phát hành số chuyên đề " Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự"
653 |aLuật thi hành án dân sự
653 |aSố chuyên đề
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10024674-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/39sochuyendethumbimage.jpg
890|a2|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024674 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10024675 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 L504 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào