Sách Tiếng Việt
34(V)03 B108
Bảo đảm, quyền con người và quyền công dân bằng thiết chế tư pháp: Số chuyên đề /
UDC 34(V)03
Cutter B108
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Bảo đảm, quyền con người và quyền công dân bằng thiết chế tư pháp: Số chuyên đề / Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 200 tr. ; 17 cm.
Tóm tắt Để góp phần vào quá trình nghiên cứu, thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 3013 về đảm bảo quyền con người và quyền công dân, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi các quy định này, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức biên soạn số chuyên đề " Bảo đảm quyền con người và quyền công dân bằng thiết chế tư pháp" với nội dụng bao gồm các bài viết về việc bảo đảm và thực thi các chế định về quyền con người và quyền công dân bằng các thiết chế tư pháp, hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Thiết chế tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10024670-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130516
0021
00406C50556-825C-4084-BD37-CDBE5B09BD3C
005201512221508
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20151222150956|bthuvien3|c20151218153451|dthuvien3|y20151019140441|zthuvien3
080 |a34(V)03|bB108
100 |aBộ Tư pháp
245 |aBảo đảm, quyền con người và quyền công dân bằng thiết chế tư pháp: Số chuyên đề / |cBộ Tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2014
300 |a200 tr. ; |c17 cm.
520 |aĐể góp phần vào quá trình nghiên cứu, thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 3013 về đảm bảo quyền con người và quyền công dân, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi các quy định này, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức biên soạn số chuyên đề " Bảo đảm quyền con người và quyền công dân bằng thiết chế tư pháp" với nội dụng bao gồm các bài viết về việc bảo đảm và thực thi các chế định về quyền con người và quyền công dân bằng các thiết chế tư pháp, hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.
653 |aQuyền công dân
653 |aQuyền con người
653 |aThiết chế tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10024670-1
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/37quyenconnguoithumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024670 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)03 B108 Sách Tiếng Việt 1
2 10024671 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)03 B108 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào