Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)(001) B108
Báo cáo tóm tắt sơ kết thực hiện NQ 48 - NQ/TW/
UDC 34(V)(001)
Cutter B108
Tác giả TT Bộ Tư Pháp
Nhan đề Báo cáo tóm tắt sơ kết thực hiện NQ 48 - NQ/TW/
Thông tin xuất bản H. : ,2010
Mô tả vật lý tr48. ; 28cm
Tóm tắt Báo cáo gồm 2 phần: Phần 1: Sơ kết thực hiện kế hoặch thực hiện nghị quyết số 48 - NQ/TW; Phần 2: Đánh giá nhu cầu và định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2011 - 2020.
Từ khóa tự do Báo cáo, NQ 48 - NQ/TW
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(2): 6000346-7
000 00742nam a2200265 p 4500
00113204
0027
00425110
00520100624140045.0
008100624s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004093721|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)(001)|bB108
110|aBộ Tư Pháp
245|aBáo cáo tóm tắt sơ kết thực hiện NQ 48 - NQ/TW/
260|aH. : |b,|c2010
300|atr48. ; |c28cm
520 |aBáo cáo gồm 2 phần: Phần 1: Sơ kết thực hiện kế hoặch thực hiện nghị quyết số 48 - NQ/TW; Phần 2: Đánh giá nhu cầu và định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2011 - 2020.
653|aBáo cáo, NQ 48 - NQ/TW
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(2): 6000346-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000346 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)(001) B108 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
2 6000347 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)(001) B108 Hội Thảo - Kỷ yếu 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào