Sách Tiếng Việt
34(N).5 CH 527
Chuyên đề những vấn đề cơ bản về pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới. /
UDC 34(N).5
Cutter CH 527
Tác giả CN Lê Cảm, Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn, Trần Quang Tiệp, Trịnh Quốc Toản
Nhan đề Chuyên đề những vấn đề cơ bản về pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới. / Chuyên đề thông tin khoa học pháp lý:Liên bang Nga, Mỹ, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, CH Pháp, CHLB Đức /Lê Cảm, Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn, Trần Quang Tiệp, Trịnh Quốc Toản,
Thông tin xuất bản H. : Viện NCKH pháp lý, 2002
Mô tả vật lý 142 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Sách gồm 5 phần giới thiệu với bạn đọc những vấn đề cơ bản về phần chúng pháp luật hình sự của Liên bang Nga, Mỹ, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, CH Pháp và CHLB Đức. Cụ thể là về hệ thống pháp luật hình sự, về tội phạm, về hình phạt và quyết định hình phạt; về các quy định cơ bản khác của phần chung luật hình sự.
Từ khóa tự do Pháp luật hình sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10011913-7
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016809
0021
00410791
00520010906
008090601s2002 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003213506|zhaonh
041|avie
080|a34(N).5|bCH 527
100|aLê Cảm, Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn, Trần Quang Tiệp, Trịnh Quốc Toản
245 |aChuyên đề những vấn đề cơ bản về pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới. / |cLê Cảm, Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn, Trần Quang Tiệp, Trịnh Quốc Toản, |pChuyên đề thông tin khoa học pháp lý:Liên bang Nga, Mỹ, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, CH Pháp, CHLB Đức /
260|aH. : |bViện NCKH pháp lý, |c2002
300|a142 tr. ; |c 20,5 cm
520|aSách gồm 5 phần giới thiệu với bạn đọc những vấn đề cơ bản về phần chúng pháp luật hình sự của Liên bang Nga, Mỹ, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, CH Pháp và CHLB Đức. Cụ thể là về hệ thống pháp luật hình sự, về tội phạm, về hình phạt và quyết định hình phạt; về các quy định cơ bản khác của phần chung luật hình sự.
653|aPháp luật hình sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10011913-7
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10011913 Giá Sách Tiếng Việt 34(N).5 CH 527 Sách Tiếng Việt 1
2 10011914 Giá Sách Tiếng Việt 34(N).5 CH 527 Sách Tiếng Việt 2
3 10011915 Giá Sách Tiếng Việt 34(N).5 CH 527 Sách Tiếng Việt 3
4 10011916 Giá Sách Tiếng Việt 34(N).5 CH 527 Sách Tiếng Việt 4
5 10011917 Giá Sách Tiếng Việt 34(N).5 CH 527 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào