Sách Tiếng Việt
34(V)5 L 504
Giáo trình luật hình sự Việt nam /
UDC 34(V)5
Cutter L 504
Nhan đề Giáo trình luật hình sự Việt nam / Nguyễn Ngọc Hòa, Ngô Ngọc Thủy, Nguyễn Đức Tuấn, Uông Chu Lưu
Thông tin xuất bản H., 1994
Mô tả vật lý 315 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Sách bao gồm 16 chương, giới thiệu các vấn đề có liên quan tới luật hình sự Việt nam như: Khái niệm, nghĩa vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự Việt nam; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật; tội phạm; cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm; chủ thể chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi... và các khái niệm, hệ thống, quyết định của hình phạt; trách nhiệm hình sự của người thành niên phạm tội.
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Chủ biên: Nguyễn Ngọc Hòa
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10006127
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016492
0021
00410145
00520010523
008052301s1994 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003212235|zhaonh
041|avie
080|a34(V)5|bL 504
245 |aGiáo trình luật hình sự Việt nam / |cNguyễn Ngọc Hòa, Ngô Ngọc Thủy, Nguyễn Đức Tuấn, Uông Chu Lưu
260|aH., |c1994
300|a315 tr. ; |c19 cm
520|aSách bao gồm 16 chương, giới thiệu các vấn đề có liên quan tới luật hình sự Việt nam như: Khái niệm, nghĩa vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự Việt nam; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật; tội phạm; cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm; chủ thể chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi... và các khái niệm, hệ thống, quyết định của hình phạt; trách nhiệm hình sự của người thành niên phạm tội.
653|aViệt nam
653|aLuật hình sự
653|aGiáo trình
700|aChủ biên: Nguyễn Ngọc Hòa
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10006127
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10006127 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 L 504 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào