Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
V 23 M 558
10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới /
UDC V 23
Cutter M 558
Nhan đề 10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới / Cb: Vũ Bội Tuyền
Thông tin xuất bản H. : Nxb thanh niên, 2000
Mô tả vật lý 368 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Cuốn sách viết về 10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới: Maccô Pôlô nhà thám hiểm phương Đông và Trung quốc; Crixtốp Côlômbô nhà thám hiểm tìm ra châu Mỹ... giúp chúng ta hiểu những cống hiến của họ cho loài người, sự tích anh hùng của học, tinh thần không sợ khó khăn, gian nan, sự đóng góp của họ vào nền văn minh của loài người....
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do 10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới
Tác giả(bs) CN Cb: Vũ Bội Tuyền
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(3): 7001392-4
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016587
0028
00410300
00520010621
008062101s2000 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003212629|zhaonh
041|avie
080|aV 23|bM 558
245 |a10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới / |cCb: Vũ Bội Tuyền
260|aH. : |bNxb thanh niên, |c2000
300|a368 tr. ; |c19 cm
520|aCuốn sách viết về 10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới: Maccô Pôlô nhà thám hiểm phương Đông và Trung quốc; Crixtốp Côlômbô nhà thám hiểm tìm ra châu Mỹ... giúp chúng ta hiểu những cống hiến của họ cho loài người, sự tích anh hùng của học, tinh thần không sợ khó khăn, gian nan, sự đóng góp của họ vào nền văn minh của loài người....
653|aVăn học
653|a10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới
700|aCb: Vũ Bội Tuyền
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(3): 7001392-4
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7001392 Giá Sách Văn Học V 23 M 558 Sách Văn Học 1
2 7001393 Giá Sách Văn Học V 23 M 558 Sách Văn Học 2
3 7001394 Giá Sách Văn Học V 23 M 558 Sách Văn Học 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào