Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)1 Đ 452
Đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn thực trạng và phương hướng kiện toàn :
UDC 34(V)1
Cutter Đ 452
Nhan đề Đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn thực trạng và phương hướng kiện toàn : Tài liệu hội thảo
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư pháp, 2001
Mô tả vật lý 29 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết, báo cáo đánh giá về thực trạng công tác tư pháp, đội ngũ cán bộ tư pháp và các cơ quan tư pháp xã, phường, thị trấn. Phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trong giai đoạn hiện nay. Công tác trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - thực trạng và giải pháp.
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Cán bộ tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(2): 6000056-7
000 00922nam#a2200000ui#4500
0016568
0027
00410281
00520010618
008061801s2001 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003212538|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bĐ 452
245 |aĐội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn thực trạng và phương hướng kiện toàn : |bTài liệu hội thảo
260|aH. : |bBộ Tư pháp, |c2001
300|a29 cm
520|aNội dung cuốn sách bao gồm các bài viết, báo cáo đánh giá về thực trạng công tác tư pháp, đội ngũ cán bộ tư pháp và các cơ quan tư pháp xã, phường, thị trấn. Phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trong giai đoạn hiện nay. Công tác trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - thực trạng và giải pháp.
653|aHội thảo
653|aCán bộ tư pháp
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(2): 6000056-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000056 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)1 Đ 452 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
2 6000057 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)1 Đ 452 Hội Thảo - Kỷ yếu 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào