Sách Tiếng Việt
34(V)5+34(V)65 H 200
Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự
UDC 34(V)5+34(V)65
Cutter H 200
Nhan đề Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1994
Mô tả vật lý 536 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm 3 phần, ở mỗi phần được sắp xếp theo thứ tự thời gian và thẩm quyền ban hành. Phần A/ Trích một số quy định của Hiến pháp về hình sự và tố tụng hình sự. Phần B/ Tập hợp và hệ thống hóa những văn bản pháp luật về hình sự. Phần C/ Tập hợp và hệ thống hóa những văn bản pháp luật về tố tụng hình sự.
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Hệ thống hóa văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10010306-7, 10100283-4, 10100286
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016508
0021
00410161
00520010525
008052501s1994 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003212310|zhaonh
041|avie
080|a34(V)5+34(V)65|bH 200
245 |aHệ thống hóa các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1994
300|a536 tr. ; |c24 cm
520|aCuốn sách gồm 3 phần, ở mỗi phần được sắp xếp theo thứ tự thời gian và thẩm quyền ban hành. Phần A/ Trích một số quy định của Hiến pháp về hình sự và tố tụng hình sự. Phần B/ Tập hợp và hệ thống hóa những văn bản pháp luật về hình sự. Phần C/ Tập hợp và hệ thống hóa những văn bản pháp luật về tố tụng hình sự.
653|aHình sự
653|aHệ thống hóa văn bản pháp luật
653|aTố tụng hình sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10010306-7, 10100283-4, 10100286
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10010306 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5+34(V)65 H 200 Sách Tiếng Việt 1
2 10010307 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5+34(V)65 H 200 Sách Tiếng Việt 2
3 10100283 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5+34(V)65 H 200 Sách Tiếng Việt 3
4 10100284 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5+34(V)65 H 200 Sách Tiếng Việt 4
5 10100286 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5+34(V)65 H 200 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào