Sách Tiếng Việt
34(V).96 CH 250
Chế độ, chính sách đối với bà mẹ Việt nam anh hùng và người có công với cách mạng
UDC 34(V).96
Cutter CH 250
Nhan đề Chế độ, chính sách đối với bà mẹ Việt nam anh hùng và người có công với cách mạng
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 332 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các văn bản chủ yếu về chế độ, chính sách đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng, người có công với cách mạng; chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ; chế độ, chính sách đối với quân nhân, cán bộ, thanh niên xung phong trong kháng chiến do UBTVQH, Chính phủ nước CHXHCN Việt nam và một số Bộ, Ban, Ngành chức năng ban hành.
Từ khóa tự do Bà mẹ Việt nam anh hùng
Từ khóa tự do Người có công với cách mạng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10013177-81
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016355
0021
00410008
00520010824
008082401s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003211721|zhaonh
041|avie
080|a34(V).96|bCH 250
245 |aChế độ, chính sách đối với bà mẹ Việt nam anh hùng và người có công với cách mạng
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c2001
300|a332 tr. ; |c21 cm
520|aCuốn sách tập hợp các văn bản chủ yếu về chế độ, chính sách đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng, người có công với cách mạng; chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ; chế độ, chính sách đối với quân nhân, cán bộ, thanh niên xung phong trong kháng chiến do UBTVQH, Chính phủ nước CHXHCN Việt nam và một số Bộ, Ban, Ngành chức năng ban hành.
653|aBà mẹ Việt nam anh hùng
653|aNgười có công với cách mạng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10013177-81
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10013177 Giá Sách Tiếng Việt 34(V).96 CH 250 Sách Tiếng Việt 1
2 10013178 Giá Sách Tiếng Việt 34(V).96 CH 250 Sách Tiếng Việt 2
3 10013179 Giá Sách Tiếng Việt 34(V).96 CH 250 Sách Tiếng Việt 3
4 10013180 Giá Sách Tiếng Việt 34(V).96 CH 250 Sách Tiếng Việt 4
5 10013181 Giá Sách Tiếng Việt 34(V).96 CH 250 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào