Sách Tiếng Việt
1T Gi 108
Giáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa :
UDC 1T
Cutter Gi 108
Nhan đề Giáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa : Hệ cử nhân chính trị
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 175 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Giáo trình nêu rõ quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng XHCN, từ những yếu tốban đầu (thười cổ, trung đại) đến tư tưởng XHCN không tưởng (thời kỳ đầu cận đại: thế kỷ XVIII ở Pháp và Anh) mà đỉnh cao là sự ra đời củaCNXH khoa học cùng với các giai đoạn phát triển của nó.
Từ khóa tự do Giáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
Tác giả(bs) CN Chủ biên: Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Oánh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10001850-4
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016353
0021
00410006
00520010824
008082401s2002 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003211717|zhaonh
041|avie
080|a1T|bGi 108
245 |aGiáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa : |bHệ cử nhân chính trị
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c2002
300|a175 tr. ; |c19 cm
520|aGiáo trình nêu rõ quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng XHCN, từ những yếu tốban đầu (thười cổ, trung đại) đến tư tưởng XHCN không tưởng (thời kỳ đầu cận đại: thế kỷ XVIII ở Pháp và Anh) mà đỉnh cao là sự ra đời củaCNXH khoa học cùng với các giai đoạn phát triển của nó.
653|aGiáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
700|aChủ biên: Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Oánh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10001850-4
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10001850 Giá Sách Tiếng Việt 1T Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
2 10001851 Giá Sách Tiếng Việt 1T Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
3 10001852 Giá Sách Tiếng Việt 1T Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
4 10001853 Giá Sách Tiếng Việt 1T Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
5 10001854 Giá Sách Tiếng Việt 1T Gi 108 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào