Sách Tiếng Việt
32 TH 250
Biên niên sự kiện thế giới 2000 /
UDC 32
Cutter TH 250
Tác giả CN Chủ biên: Hồ Tiến Nghị; Nguyễn Duy Cương
Nhan đề Biên niên sự kiện thế giới 2000 / Hồ Tiến Nghị; Nguyễn Duy Cương
Thông tin xuất bản H. : Thông tấn xã Việt nam, 2001
Mô tả vật lý 332 tr. ; 29 cm
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu về các sự kiện chính trị, kinh tế, Khoa học công nghệ, xã hội, thể thao, môi trường diễn ra trên thế giới năm 2000. Cuốn sách đưa ra một bức tranh tổng thể về thế giới năm 2000, bao quát toàn bộ những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa và đáng chú ý, đi sâu phản ánh kỹ về những sự kiện nổi bật. Cuốn sách là ấn phẩm thông tin - tư liệu cần thiết đối với các cơ quan và cán bộ làm công tác trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học - công nghệ.
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Biên niên sự kiện thế giới
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10014941-2
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016272
0021
0049689
00520001016
008101600s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003210749|zhaonh
041|avie
080|a32|bTH 250
100|aChủ biên: Hồ Tiến Nghị; Nguyễn Duy Cương
245 |aBiên niên sự kiện thế giới 2000 / |cHồ Tiến Nghị; Nguyễn Duy Cương
260|aH. : |bThông tấn xã Việt nam, |c2001
300|a332 tr. ; |c29 cm
520|aCuốn sách giới thiệu về các sự kiện chính trị, kinh tế, Khoa học công nghệ, xã hội, thể thao, môi trường diễn ra trên thế giới năm 2000. Cuốn sách đưa ra một bức tranh tổng thể về thế giới năm 2000, bao quát toàn bộ những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa và đáng chú ý, đi sâu phản ánh kỹ về những sự kiện nổi bật. Cuốn sách là ấn phẩm thông tin - tư liệu cần thiết đối với các cơ quan và cán bộ làm công tác trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học - công nghệ.
653|aLịch sử
653|aBiên niên sự kiện thế giới
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10014941-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10014941 Giá Sách Tiếng Việt 32 TH 250 Sách Tiếng Việt 1
2 10014942 Giá Sách Tiếng Việt 32 TH 250 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào