Sách Tiếng Việt
34(X)6 V 500
Vụ án Đảng cộng sản Liên Xô tại tòa án Hiến pháp :
UDC 34(X)6
Cutter V 500
Tác giả CN Ruđinxki Ph.M
Nhan đề Vụ án Đảng cộng sản Liên Xô tại tòa án Hiến pháp : Ghi chép của người tham gia phiên tòa / Ruđinxki Ph.M
Mô tả vật lý 640 tr. ; 22 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách trình bày các diễn biến của vụ án về sự kiểm tra Hiến pháp các sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga. Trong tác phẩm này tác giả đã trực tiếp nghiên cứu thẳng vào các mục tiêu khoa học chuyên ngành, đưa ra một bức tranh đầy đủ về vụ án này. Vụ án đã tác động đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền của Nga đang trải qua giai đoạn cam go và đầy mâu thuẫn trong cuộc cải cách hiến pháp - việc đưa ra xét xử vụ án "Đảng cộng sản Liên xô" đã tạo điều kiện phát triển vai trò khoa học về quyền hiến pháp và giúp cho xã hội khẳng định tư tưởng Hiến pháp. Cuốn sách là tài liệu tham khảo tin cậy giúp cho bạn đọc hiểu đúng vị trí của con người trong hệ thống chính trị, giúp chúng ta nắm vững cơ chế bảo vệ quyền con người trong xã hội và trong nhà nước nhằm không ngừng tăng cường h ...
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Liên xô
Từ khóa tự do Tòa án hiến pháp
Tác giả(bs) CN Người dịch: Viện thông tin khoa học - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10012933-5
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016197
0021
0049543
00520011011
008101101s vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003210442|zhaonh
041|avie
080|a34(X)6|bV 500
100|aRuđinxki Ph.M
245 |aVụ án Đảng cộng sản Liên Xô tại tòa án Hiến pháp : |bGhi chép của người tham gia phiên tòa / |cRuđinxki Ph.M
300|a640 tr. ; |c22 cm
520|aNội dung cuốn sách trình bày các diễn biến của vụ án về sự kiểm tra Hiến pháp các sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga. Trong tác phẩm này tác giả đã trực tiếp nghiên cứu thẳng vào các mục tiêu khoa học chuyên ngành, đưa ra một bức tranh đầy đủ về vụ án này. Vụ án đã tác động đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền của Nga đang trải qua giai đoạn cam go và đầy mâu thuẫn trong cuộc cải cách hiến pháp - việc đưa ra xét xử vụ án "Đảng cộng sản Liên xô" đã tạo điều kiện phát triển vai trò khoa học về quyền hiến pháp và giúp cho xã hội khẳng định tư tưởng Hiến pháp. Cuốn sách là tài liệu tham khảo tin cậy giúp cho bạn đọc hiểu đúng vị trí của con người trong hệ thống chính trị, giúp chúng ta nắm vững cơ chế bảo vệ quyền con người trong xã hội và trong nhà nước nhằm không ngừng tăng cường h ...
653|aĐảng cộng sản Liên xô
653|aTòa án hiến pháp
700|aNgười dịch: Viện thông tin khoa học - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10012933-5
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10012933 Giá Sách Tiếng Việt 34(X)6 V 500 Sách Tiếng Việt 1
2 10012934 Giá Sách Tiếng Việt 34(X)6 V 500 Sách Tiếng Việt 2
3 10012935 Giá Sách Tiếng Việt 34(X)6 V 500 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào