Sách Tiếng Việt
34(N)2 CH312
Chính sách và thực tiến pháp luật cạnh tranh của Cộng hòa Pháp. /
UDC 34(N)2
Cutter CH312
Tác giả CN Trần Quang Hiếu
Nhan đề Chính sách và thực tiến pháp luật cạnh tranh của Cộng hòa Pháp. / Trần Quang Hiếu
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2006
Mô tả vật lý 523tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 4 vấn đề chính: 1,Các thiết chế thực thi pháp luật cạnh tranh,thẩm quyền và mối quan hệ giữa các thiết chế. 2,Điều tra vụ việc cạnh tranh và thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh. 3,Các biện pháp xử lý trong và sau quá trình tố tụng cạnh tranh. 4,Hoạt động kiểm tra,giám sát của Tòa án đối với việc áp dụng các quy định của pháp luật về cạnh tranh.
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Pháp luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Cộng hòa Pháp
Tác giả(bs) CN Trần Quang Hiếu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026327
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137776
0021
00406AC3CE1-2F9D-4E15-AF92-CE0EEF59B1B0
005201704071113
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20170407111203|bthuvien3|y20170331155925|zthuvien2
080 |a34(N)2|bCH312
100 |aTrần Quang Hiếu
245 |aChính sách và thực tiến pháp luật cạnh tranh của Cộng hòa Pháp. / |cTrần Quang Hiếu
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2006
300 |a523tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 4 vấn đề chính: 1,Các thiết chế thực thi pháp luật cạnh tranh,thẩm quyền và mối quan hệ giữa các thiết chế. 2,Điều tra vụ việc cạnh tranh và thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh. 3,Các biện pháp xử lý trong và sau quá trình tố tụng cạnh tranh. 4,Hoạt động kiểm tra,giám sát của Tòa án đối với việc áp dụng các quy định của pháp luật về cạnh tranh.
653 |aThực tiễn
653 |aChính sách
653 |aPháp luật cạnh tranh
653|aCộng hòa Pháp
700 |aTrần Quang Hiếu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026327
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026326thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026327 Giá Sách Tiếng Việt 34(N)2 CH312 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào