Sách Tiếng Việt
34(N)2 CH312
Chính sách Nhà nước và thực tiễn pháp luật cạnh tranh của Cộng hòa Pháp. /
UDC 34(N)2
Cutter CH312
Tác giả CN Trần Quang Hiếu
Nhan đề Chính sách Nhà nước và thực tiễn pháp luật cạnh tranh của Cộng hòa Pháp. / Tập 2, Các quy tắc cạnh tranh điều chỉnh hành vi nhằm bảo đảm cạnh tranh thực sự trên thị trường.Trần Quang Hiếu.
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 317tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập trung trình bày 4 vấn đề: 1,Những điểm ching trong các quy định về kiểm soát hành vi phản cạnh tranh. 2,Kiểm soát thỏa thuận phản cạnh tranh. 3,Kiểm soát các hành vi áp dụng mức giá quá thấp. 4,Kiểm soát các hành vi lạm dụng sức mạnh kinh tế.
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Pháp luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Cộng hòa Pháp
Từ khóa tự do Thực tiễn
Tác giả(bs) CN Trần Quang Hiếu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026326
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137738
0021
0043DD69E35-B5CF-4935-BBD8-B7179751B569
005201704100903
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20170410090353|bthuvien3|y20170331091403|zthuvien2
080 |a34(N)2|bCH312
100 |aTrần Quang Hiếu
245 |aChính sách Nhà nước và thực tiễn pháp luật cạnh tranh của Cộng hòa Pháp. / |cTrần Quang Hiếu. |nTập 2, |pCác quy tắc cạnh tranh điều chỉnh hành vi nhằm bảo đảm cạnh tranh thực sự trên thị trường.
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2005
300 |a 317tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách tập trung trình bày 4 vấn đề: 1,Những điểm ching trong các quy định về kiểm soát hành vi phản cạnh tranh. 2,Kiểm soát thỏa thuận phản cạnh tranh. 3,Kiểm soát các hành vi áp dụng mức giá quá thấp. 4,Kiểm soát các hành vi lạm dụng sức mạnh kinh tế.
653 |aChính sách
653 |aPháp luật cạnh tranh
653 |aCộng hòa Pháp
653|aThực tiễn
700 |aTrần Quang Hiếu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026326
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026327thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026326 Giá Sách Tiếng Việt 34(N)2 CH312 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào