Sách Tiếng Việt
34(V)5 GI 108
Giáo trình luật hình sự Việt nam, tập 1 /
UDC 34(V)5
Cutter GI 108
Nhan đề Giáo trình luật hình sự Việt nam, tập 1 / Nguyễn Ngọc Hòa
Thông tin xuất bản H. : Nxb công an nhân dân, 1999
Mô tả vật lý 203 tr.
Tóm tắt Tập 1 cuốn sách có từ chương I - XVI, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạm và quy định hình phạt cho những tội phạm ấy
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Hòa
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10013851-2
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015296
0021
0045518
00519990330
008033099s1999 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003202135|zhaonh
041|avie
080|a34(V)5|bGI 108
245 |aGiáo trình luật hình sự Việt nam, tập 1 / |cNguyễn Ngọc Hòa
260|aH. : |bNxb công an nhân dân, |c1999
300|a203 tr.
520|aTập 1 cuốn sách có từ chương I - XVI, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạm và quy định hình phạt cho những tội phạm ấy
653|aViệt nam
653|aHình sự
653|aLuật
653|aGiáo trình
700|aNguyễn Ngọc Hòa
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10013851-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10013851 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 GI 108 Sách Tiếng Việt 1
2 10013852 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 GI 108 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào