Sách Tiếng Việt
34(V)5 B312
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
UDC 34(V)5
Cutter B312
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hòa
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quyển 1, (Phần các tội phạm) / Nguyễn Ngọc Hòa
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 605tr. ; 24cm.
Tóm tắt Sách do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực hình sự dày công nghiên cứu. Thông qua việc phân tích, bình luận từng điều luật của 07 chương thuộc Phần các tội phạm (từ Điều 108 đến Điều 247) Bộ luật hình sự, cuốn sách phản ánh quan điểm của tác giả về những nội dung mới, những sửa đổi mang tính tích cực của Bộ luật, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm còn có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Bình luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027201-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138726
0021
004AB47A271-3201-4A6B-AFAE-A5DD11CCDD17
005201906061452
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606145507|bthuvien3|y20190513094902|zthuvien3
080 |a34(V)5|bB312
100 |aNguyễn Ngọc Hòa
245 |aBình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. |nQuyển 1, |p(Phần các tội phạm) / |cNguyễn Ngọc Hòa
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a605tr. ; |c24cm.
520 |aSách do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực hình sự dày công nghiên cứu. Thông qua việc phân tích, bình luận từng điều luật của 07 chương thuộc Phần các tội phạm (từ Điều 108 đến Điều 247) Bộ luật hình sự, cuốn sách phản ánh quan điểm của tác giả về những nội dung mới, những sửa đổi mang tính tích cực của Bộ luật, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm còn có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.
653 |aHình sự
653 |aTội phạm
653 |aBình luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027201-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027201thumbimage.jpg
890|a3|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027201 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:02-07-2020
2 10027202 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:28-03-2020
3 10027203 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:03-06-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào