Sách Tiếng Việt
34(V)5 B312
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được bổ sung năm 2017 (Phần chung) /
UDC 34(V)5
Cutter B312
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hòa
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được bổ sung năm 2017 (Phần chung) / Nguyễn Ngọc Hòa
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 435 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 – Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội chủ biên. Đây là cuốn sách được bạn đọc hoạt động trong lĩnh vực pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng trông đợi vì Bộ luật hình sự năm 2015 có rất nhiều điểm mới trong phần chung, cần được hiểu một cách thấu đáo. Nhóm tác giả tham gia gồm GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) bình luận từ chương I đến chương IV; PGS.TS Trịnh Quốc Toản bình luận từ chương V đến chương VII; GS.TS Lê Thị Sơn bình luận từ chương VIII đến chương XI và TS Trần Văn Dũng bình luận chương XII. Đây là những chuyên gia về pháp luật hình sự có uy tín, tạo nên chất lượng cao cho cuốn bình luận này.
Thuật ngữ chủ đề Hình sự
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027156
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138691
0021
004839F6999-471F-45B1-9DAA-FC52B18F1BC4
005201812171004
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181217100517|bthuvien3|y20181203092035|zthuvien3
080 |a34(V)5|bB312
100 |aNguyễn Ngọc Hòa
245 |aBình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được bổ sung năm 2017 (Phần chung) / |cNguyễn Ngọc Hòa
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a435 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 – Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội chủ biên. Đây là cuốn sách được bạn đọc hoạt động trong lĩnh vực pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng trông đợi vì Bộ luật hình sự năm 2015 có rất nhiều điểm mới trong phần chung, cần được hiểu một cách thấu đáo. Nhóm tác giả tham gia gồm GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) bình luận từ chương I đến chương IV; PGS.TS Trịnh Quốc Toản bình luận từ chương V đến chương VII; GS.TS Lê Thị Sơn bình luận từ chương VIII đến chương XI và TS Trần Văn Dũng bình luận chương XII. Đây là những chuyên gia về pháp luật hình sự có uy tín, tạo nên chất lượng cao cho cuốn bình luận này.
650 |aHình sự
653 |aHình sự
653 |aBộ luật Hình sự
653 |aBình luận khoa học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027156
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027156thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027156 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào