Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
341 I 10
Agreement on trade - related aspects of intellectual property rights
UDC 341
Cutter I 10
Nhan đề dịch Thỏa thuận trong quan hệ buôn bán trên phương diện các quyền sở hữu trí tuệ
Nhan đề Agreement on trade - related aspects of intellectual property rights
Tóm tắt Bản thảo thuận nêu các quy định chung, các nguyên tắc cơ bản, các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng,phạm vi sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ; Hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ; Ngăn cản và giải quyết tranh chấp; Thoả thuận trong quan hệ buôn bán trên phương diện quyền sở hữu trí tuệ
Từ khóa tự do Sở hữu trí tuệ
Từ khóa tự do Quyền tác giả
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Nhãn mác
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(2): 6000106-7
000 00907nam a2200277 p 4500
0017521
0027
00412802
00520040326092047.0
008040326s vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003220932|zhaonh
040|aTVBTP
041|aeng
044|avm|
080|a341|bI 10
242|aThỏa thuận trong quan hệ buôn bán trên phương diện các quyền sở hữu trí tuệ
245|aAgreement on trade - related aspects of intellectual property rights
520 |aBản thảo thuận nêu các quy định chung, các nguyên tắc cơ bản, các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng,phạm vi sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ; Hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ; Ngăn cản và giải quyết tranh chấp; Thoả thuận trong quan hệ buôn bán trên phương diện quyền sở hữu trí tuệ
653|aSở hữu trí tuệ
653|aQuyền tác giả
653|aHội thảo
653|aNhãn mác
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(2): 6000106-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000106 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 341 I 10 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
2 6000107 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 341 I 10 Hội Thảo - Kỷ yếu 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào