Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)1 B450
Bộ công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước thực trạng và những vấn đề/
UDC 34(V)1
Cutter B450
Nhan đề Bộ công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước thực trạng và những vấn đề/
Thông tin xuất bản H. : ,2012
Mô tả vật lý 80tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Hội thảo gồm những bài tham luận về : Bộ công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước thực trạng và những vấn đề đặt ra
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Cơ quan hành chính
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000416
000 00782nam a2200277 p 4500
00114341
0027
00430056
00520130409102114.0
008130409s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004101752|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bB450
245|aBộ công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước thực trạng và những vấn đề/
260|aH. : |b,|c2012
300|a80tr.: ; |c30 cm
520 |aHội thảo gồm những bài tham luận về : Bộ công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước thực trạng và những vấn đề đặt ra
653|aHội thảo
653|aCơ quan hành chính
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000416
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000416 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)1 B450 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào