Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(v)421 C 101
Các đặc thù của giao dịch chứng khoán và sự tương thích với các quy định pháp luật về hợp đồng
UDC 34(v)421
Cutter C 101
Nhan đề Các đặc thù của giao dịch chứng khoán và sự tương thích với các quy định pháp luật về hợp đồng
Thông tin xuất bản H., 2011
Mô tả vật lý 33tr.;28 cm
Tóm tắt Tập hợp các tham luận và bài viết tại hội thảo. Các đặc thù của giao dịch chứng khoán và sự tương thích với các quy định pháp luật và hợp đồng
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Quy định pháp luật
Từ khóa tự do Giao dịch chứng khoán
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(3): 6000381-3
000 00776nam a2200277 p 4500
00113962
0027
00428175
00520120619143831.0
008120619s2011 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004100611|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)421|bC 101
245|aCác đặc thù của giao dịch chứng khoán và sự tương thích với các quy định pháp luật về hợp đồng
260|aH., |c2011
300|a33tr.;28 cm
520 |aTập hợp các tham luận và bài viết tại hội thảo. Các đặc thù của giao dịch chứng khoán và sự tương thích với các quy định pháp luật và hợp đồng
653|aHợp đồng
653|aHội thảo
653|aQuy định pháp luật
653|aGiao dịch chứng khoán
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(3): 6000381-3
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000381 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(v)421 C 101 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
2 6000382 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(v)421 C 101 Hội Thảo - Kỷ yếu 2
3 6000383 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(v)421 C 101 Hội Thảo - Kỷ yếu 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào