Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(v)21 B 105
bàn về các quy định trong hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế
UDC 34(v)21
Cutter B 105
Nhan đề bàn về các quy định trong hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế
Thông tin xuất bản H., 2012
Mô tả vật lý 120tr.: ; 28 cm
Tóm tắt Tập hợp các bài viết và tham luận tại tọa đàm " bàn về các quy định trong Hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế"
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Thành phần kinh tế
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Chế độ sở hữu
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(2): 6000391-2
000 00758nam a2200277 p 4500
00113956
0027
00428169
00520120619104957.0
008120619s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004100601|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)21|bB 105
245|abàn về các quy định trong hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế
260|aH., |c2012
300|a120tr.: ; |c28 cm
520 |aTập hợp các bài viết và tham luận tại tọa đàm " bàn về các quy định trong Hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế"
653|aHiến pháp
653|aThành phần kinh tế
653|aHội thảo
653|aChế độ sở hữu
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(2): 6000391-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000391 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(v)21 B 105 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
2 6000392 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(v)21 B 105 Hội Thảo - Kỷ yếu 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào