Sách Tiếng Việt
105 B 102
Bàn và luận /
UDC 105
Cutter B 102
Tác giả CN Nguyễn Khắc Viện
Nhan đề Bàn và luận / Nguyễn Khắc Viện
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : NXB Đà Nẵng, 1989
Mô tả vật lý 203tr. ; 19cm
Tóm tắt Nêu những nguyen nhân trực tiếp dẫn đến những hiện tượng tiêu cực lan tràn hiện nay: lạc hậu trong tổ chức cán bộ, bảo thủ trong suy nghĩ của một số lãnh đạo, những thiên kiến lệch lạc
Từ khóa tự do Bàn
Từ khóa tự do Cán bộ tổ chức
Từ khóa tự do Luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10006335
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013971
0021
0044193
00519960214
008021496s1989 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003191122|zhaonh
041|avie
080|a105|bB 102
100|aNguyễn Khắc Viện
245 |aBàn và luận / |cNguyễn Khắc Viện
260|aĐà Nẵng : |bNXB Đà Nẵng, |c1989
300|a203tr. ; |c19cm
520|aNêu những nguyen nhân trực tiếp dẫn đến những hiện tượng tiêu cực lan tràn hiện nay: lạc hậu trong tổ chức cán bộ, bảo thủ trong suy nghĩ của một số lãnh đạo, những thiên kiến lệch lạc
653|aBàn
653|aCán bộ tổ chức
653|aLuận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10006335
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10006335 Giá Sách Tiếng Việt 105 B 102 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào