Sách Tiếng Việt
32(V) H 112
Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng /
UDC 32(V)
Cutter H 112
Nhan đề Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng / Lưu Đình á
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1994
Mô tả vật lý 399tr. ; 19cm
Tóm tắt Cuốn này phân tích nguyên nhân ra đời và quá trình phát triển diễn biến của chiến lược "Diễn biến hoà bình"
Từ khóa tự do Chiến tranh thế giới
Tác giả(bs) CN Ban biên tập tổng cục II
Tác giả(bs) CN Lưu Đình á
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10006564-6, 10112894
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013827
0021
0044049
00519970827
008082797s1994 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003190757|zhaonh
041|avie
080|a32(V)|bH 112
245 |aHãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng / |cLưu Đình á
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1994
300|a399tr. ; |c19cm
520|aCuốn này phân tích nguyên nhân ra đời và quá trình phát triển diễn biến của chiến lược "Diễn biến hoà bình"
653|aChiến tranh thế giới
700|aBan biên tập tổng cục II|e[dịch]
700|aLưu Đình á
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10006564-6, 10112894
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10006564 Giá Sách Tiếng Việt 32(V) H 112 Sách Tiếng Việt 1
2 10006565 Giá Sách Tiếng Việt 32(V) H 112 Sách Tiếng Việt 2
3 10006566 Giá Sách Tiếng Việt 32(V) H 112 Sách Tiếng Việt 3
4 10112894 Giá Sách Tiếng Việt 32(V) H 112 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào