Sách Tiếng Việt
3KV B112
75 năm Đảng cộng sản Việt Nam (1930 - 2005) /
UDC 3KV
Cutter B112
Tác giả TT Học viện chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề 75 năm Đảng cộng sản Việt Nam (1930 - 2005) / Học viện chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Lý luận chính trị, 2005
Mô tả vật lý 528 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Nội dung sách gồm 3 phần.Phần 1: Đảng ra đời, lãnh đạo giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.Phần 2: Đảng lãnh đạo cách mạng Xã hội Chủ nghĩa và công cuộc đổi mới đất nước.Phần 3: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới.
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10001476-7
000 00909nam a2200253 p 4500
0019024
0021
00415732
00520060327091037.0
008060327s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003231404|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3KV|bB112
110|aHọc viện chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
245|a75 năm Đảng cộng sản Việt Nam (1930 - 2005) / |cHọc viện chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
260|aH. : |bNxb. Lý luận chính trị, |c2005
300|a528 tr. ; |c24 cm
520 |aNội dung sách gồm 3 phần.Phần 1: Đảng ra đời, lãnh đạo giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.Phần 2: Đảng lãnh đạo cách mạng Xã hội Chủ nghĩa và công cuộc đổi mới đất nước.Phần 3: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới.
653|aĐảng cộng sản Việt Nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10001476-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10001476 Giá Sách Tiếng Việt 3KV B112 Sách Tiếng Việt 1
2 10001477 Giá Sách Tiếng Việt 3KV B112 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào