Sách Tiếng Việt
3KV1 B 112
70 năm Đảng cộng sản Việt nam (1930-2000)= :
UDC 3KV1
Cutter B 112
Nhan đề 70 năm Đảng cộng sản Việt nam (1930-2000)= : Years of the communist party of Vietnam
Thông tin xuất bản H. : Thông tấn xã, 2002
Mô tả vật lý 201 tr. ; 29 cm
Tóm tắt Đây là một kho tư liệu tin, ảnh được biên soạn dưới dạng cuốn sách, phản ánh sự lãnh đạo vĩ đại, tài tình của Đảng ta trong quá trình chèo lái con thuyền cách mạng của Việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong thế kỷ XX và đang vững tin bước vào thế kỷ XXI.
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10015016-8
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016382
0021
00410035
00520020701
008070102s2002 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003211825|zhaonh
041|avie
080|a3KV1|bB 112
245 |a70 năm Đảng cộng sản Việt nam (1930-2000)= : |bYears of the communist party of Vietnam
260|aH. : |bThông tấn xã, |c2002
300|a201 tr. ; |c29 cm
520|aĐây là một kho tư liệu tin, ảnh được biên soạn dưới dạng cuốn sách, phản ánh sự lãnh đạo vĩ đại, tài tình của Đảng ta trong quá trình chèo lái con thuyền cách mạng của Việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong thế kỷ XX và đang vững tin bước vào thế kỷ XXI.
653|aĐảng cộng sản Việt nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10015016-8
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10015016 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1 B 112 Sách Tiếng Việt 1
2 10015017 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1 B 112 Sách Tiếng Việt 2
3 10015018 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1 B 112 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào