Sách Tiếng Việt
3KV3 S 111
60 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc
UDC 3KV3
Cutter S 111
Nhan đề 60 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 592tr. ; 24cm
Tóm tắt Cuốn sách xoay quanh chủ đề xây dựng,chỉnh đốn đảng thông qua việc đối chiếu với tác phẩm "sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Sữa đổi lối làm việc
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10017085
000 00696nam a2200265 p 4500
00111036
0021
00420159
00520080411144814.0
008080411s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004083442|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3KV3|bS 111
245|a60 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc
260|aH. : |bNxb Chính trị quốc gia, |c2008
300|a 592tr. ; |c 24cm
520 |aCuốn sách xoay quanh chủ đề xây dựng,chỉnh đốn đảng thông qua việc đối chiếu với tác phẩm "sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh
653|aĐảng cộng sản Việt Nam
653|aSữa đổi lối làm việc
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10017085
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10017085 Giá Sách Tiếng Việt 3KV3 S 111 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào