Sách Tiếng Việt
32(N) H 466
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ /
UDC 32(N)
Cutter H 466
Tác giả CN Đào Duy Ngọc
Nhan đề Hợp chủng quốc Hoa Kỳ / Đào Duy Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1994
Mô tả vật lý 147tr. ; 19cm
Tóm tắt Cuốn sách trình bày ngắn gọn những nét cơ bản nhất về đất nước con người, lịch sử, chính trị, kinh tế... của Hoa Kỳ
Từ khóa tự do Chính trị,kinh tế
Từ khóa tự do Con người, lịch sử
Từ khóa tự do Hoa kỳ
Từ khóa tự do Đất nước
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10006742-4, 10112660
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013760
0021
0043982
00519960213
008021396s1994 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003190622|zhaonh
041|avie
080|a32(N)|bH 466
100|aĐào Duy Ngọc
245 |aHợp chủng quốc Hoa Kỳ / |cĐào Duy Ngọc
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1994
300|a147tr. ; |c19cm
520|aCuốn sách trình bày ngắn gọn những nét cơ bản nhất về đất nước con người, lịch sử, chính trị, kinh tế... của Hoa Kỳ
653|aChính trị,kinh tế
653|aCon người, lịch sử
653|aHoa kỳ
653|aĐất nước
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10006742-4, 10112660
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10006742 Giá Sách Tiếng Việt 32(N) H 466 Sách Tiếng Việt 1
2 10006743 Giá Sách Tiếng Việt 32(N) H 466 Sách Tiếng Việt 2
3 10006744 Giá Sách Tiếng Việt 32(N) H 466 Sách Tiếng Việt 3
4 10112660 Giá Sách Tiếng Việt 32(N) H 466 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào