Sách Tiếng Việt
34(V)61 PH 109
Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam, Bản án, Quyết định dân sự của toà án nước ngoài và hướng dẫn thi hành
UDC 34(V)61
Cutter PH 109
Nhan đề Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam, Bản án, Quyết định dân sự của toà án nước ngoài và hướng dẫn thi hành
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1993
Mô tả vật lý 43tr. ; 19cm
Tóm tắt Sách gồm: 1-Lệnh công tác; 2-Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài; 3-Thông tư liên ngành hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài
Từ khóa tự do Thông tư
Từ khóa tự do Bản án quyết định dân sự của toà án nước ngoài
Từ khóa tự do Công nhân
Từ khóa tự do Pháp lệnh
Từ khóa tự do Thi hành
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10006841-3
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013749
0021
0043971
00519961114
008111496s1993 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003190606|zhaonh
041|avie
080|a34(V)61|bPH 109
245 |aPháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam, Bản án, Quyết định dân sự của toà án nước ngoài và hướng dẫn thi hành
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1993
300|a43tr. ; |c19cm
520|aSách gồm: 1-Lệnh công tác; 2-Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài; 3-Thông tư liên ngành hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài
653|aThông tư
653|aBản án quyết định dân sự của toà án nước ngoài
653|aCông nhân
653|aPháp lệnh
653|aThi hành
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10006841-3
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10006841 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)61 PH 109 Sách Tiếng Việt 1
2 10006842 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)61 PH 109 Sách Tiếng Việt 2
3 10006843 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)61 PH 109 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào