Bài trích
Pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự của một số nước trên thế giới /
Tác giả CN Mai Thế Bảy; Hoàng Thị Thúy Hòa
Nhan đề Pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự của một số nước trên thế giới / Mai Thế Bảy; Hoàng Thị Thúy Hòa
Mô tả vật lý 62-64
Tóm tắt Bài viết khái quát về pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự của Australia, Thái Lan, Trung Quốc, Ucraina
Từ khóa tự do Pháp luật tương trợ tư pháp
Từ khóa tự do hình sự
Từ khóa tự do các nước trên thế giới
Nguồn trích Luật sư Việt Nam- số 6/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/34thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00139232
0022
004F4A60156-52C0-486D-AAA3-AC4D5D13B824
005201909111642
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190911164649|bthuvien3|y20190612084441|zthuvien3
100 |aMai Thế Bảy; Hoàng Thị Thúy Hòa
245 |aPháp luật tương trợ tư pháp về hình sự của một số nước trên thế giới / |cMai Thế Bảy; Hoàng Thị Thúy Hòa
300 |a62-64
520 |aBài viết khái quát về pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự của Australia, Thái Lan, Trung Quốc, Ucraina
653 |aPháp luật tương trợ tư pháp
653 |ahình sự
653 |acác nước trên thế giới
773 |tLuật sư Việt Nam|gsố 6/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/34thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào