Sách Tiếng Việt
91 TH 500
Thủ đô các nước trên thế giới /
UDC 91
Cutter TH 500
Nhan đề Thủ đô các nước trên thế giới / Nguyễn Thế Hoa, Lê Thanh Bình, Lưu Bách Dũng
Thông tin xuất bản H. : Nxb khoa học xã hội, 1998
Mô tả vật lý 475tr. ; 20,5cm
Tóm tắt Sách giới thiệu thủ đô của các nước trên thế giới, về điều kiện tự nhiên, lịch sử, dân số, tài nguyên và những đặc điểm kinh tế xã hội thế mạnh
Từ khóa tự do Các nước trên thế giới
Từ khóa tự do Thủ đô
Tác giả(bs) CN Lê Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Lưu Bách Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Hoa
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10003234-6
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013686
0021
0043908
00520000519
008051900s1998 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003190425|zhaonh
041|avie
080|a91|bTH 500
245 |aThủ đô các nước trên thế giới / |cNguyễn Thế Hoa, Lê Thanh Bình, Lưu Bách Dũng
260|aH. : |bNxb khoa học xã hội, |c1998
300|a475tr. ; |c20,5cm
520|aSách giới thiệu thủ đô của các nước trên thế giới, về điều kiện tự nhiên, lịch sử, dân số, tài nguyên và những đặc điểm kinh tế xã hội thế mạnh
653|aCác nước trên thế giới
653|aThủ đô
700|aLê Thanh Bình
700|aLưu Bách Dũng
700|aNguyễn Thế Hoa
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10003234-6
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10003234 Giá Sách Tiếng Việt 91 TH 500 Sách Tiếng Việt 1
2 10003235 Giá Sách Tiếng Việt 91 TH 500 Sách Tiếng Việt 2
3 10003236 Giá Sách Tiếng Việt 91 TH 500 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào