Sách Tiếng Việt
91 N 557
188 nước trên thế giới /
UDC 91
Cutter N 557
Nhan đề 188 nước trên thế giới / Mai Lý Quảng
Thông tin xuất bản H. : Nxb Thế giới, 1999
Mô tả vật lý 644tr. ; 20,5cm
Tùng thư Tủ sách vòng quanh thế giới
Tóm tắt Sách đề cập đến 188 nước trên thế giới bao gồm các vấn đề: Tên chính thức, Thành viên, Diện tích, Dân số, Thủ đô và các thành phố chính, Ngôn ngữ, tôn giáo, chính phủ, địa lý, kinh tế, lịch sử
Từ khóa tự do Các nước trên thế giới
Tác giả(bs) CN Mai Lý Quảng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10003248-50
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013685
0021
0043907
00519990527
008052799s1999 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003190424|zhaonh
041|avie
080|a91|bN 557
245 |a188 nước trên thế giới / |cMai Lý Quảng
260|aH. : |bNxb Thế giới, |c1999
300|a644tr. ; |c20,5cm
490|aTủ sách vòng quanh thế giới
520|aSách đề cập đến 188 nước trên thế giới bao gồm các vấn đề: Tên chính thức, Thành viên, Diện tích, Dân số, Thủ đô và các thành phố chính, Ngôn ngữ, tôn giáo, chính phủ, địa lý, kinh tế, lịch sử
653|aCác nước trên thế giới
700|aMai Lý Quảng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10003248-50
890|a3|c0|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10003248 Giá Sách Tiếng Việt 91 N 557 Sách Tiếng Việt 1
2 10003249 Giá Sách Tiếng Việt 91 N 557 Sách Tiếng Việt 2
3 10003250 Giá Sách Tiếng Việt 91 N 557 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào