Bài trích
Cơ cấu tổ chức,quản trị điều hành và cơ chế đại diện của công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật một số quốc gia /
Tác giả CN Nguyễn Vinh Hưng
Nhan đề Cơ cấu tổ chức,quản trị điều hành và cơ chế đại diện của công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật một số quốc gia / Nguyễn Vinh Hưng
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 58-64 tr.
Tóm tắt Nội dung bài viết bao gồm: 1.Cơ cấu tổ chức của công ty hợp vốn đơn giản 2.Quản trị điều hành công ty hợp vốn đơn giản 3.Cơ chế đại diện công ty hợp vốn đơn giản
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật nước ngoài
Từ khóa tự do Cơ cấu tổ chức
Từ khóa tự do Công ty hợp vốn
Từ khóa tự do Quản trị điều hành
Từ khóa tự do Cơ chế đại diện
Từ khóa tự do Pháp luật một số quốc gia
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp - Số 7 (311)- Tháng 4/2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137363
0022
004BD30C2BE-C896-40C6-BDB1-66138B285325
005201703231006
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170323100235|zthuvien3
100 |aNguyễn Vinh Hưng
245 |aCơ cấu tổ chức,quản trị điều hành và cơ chế đại diện của công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật một số quốc gia / |cNguyễn Vinh Hưng
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a58-64 tr.
520 |aNội dung bài viết bao gồm: 1.Cơ cấu tổ chức của công ty hợp vốn đơn giản 2.Quản trị điều hành công ty hợp vốn đơn giản 3.Cơ chế đại diện công ty hợp vốn đơn giản
650 |aPháp luật nước ngoài
653 |aCơ cấu tổ chức
653 |aCông ty hợp vốn
653 |aQuản trị điều hành
653|aCơ chế đại diện
653|aPháp luật một số quốc gia
773 |tNghiên cứu lập pháp |gSố 7 (311)- Tháng 4/2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào