Bài trích
Điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật hiện hành – những vướng mắc cần được tháo gỡ /
Tác giả CN Trần Văn Duy
Nhan đề Điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật hiện hành – những vướng mắc cần được tháo gỡ / Trần Văn Duy, Hoàng Văn Thành
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 3-9
Tóm tắt Bài viết phân tích, đánh giá những bất cập về điều kiện thành lập, loại hình doanh nghiệp và cơ cấu của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật hiện hành để chỉ ra những nguyên nhân chính cản trở quá trình chuyển đổi và đăng ký cấp phép hoạt động của các tổ chức thực hành tài chính vi mô hiện hữu và sự gia nhập ngành còn rất mới mẻ này của các chủ thể khác.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Cơ cấu tổ chức
Từ khóa tự do Tổ chức tài chính vi mô
Từ khóa tự do Tháo gỡ
Từ khóa tự do Vướng mắc
Từ khóa tự do Điều kiện thành lập
Nguồn trích Luật học- 11/2013
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/8thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132518
0022
0040E7A6B5B-422C-41E6-8536-E824E1456D32
005201602031033
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160203102950|zthuvien2
100 |aTrần Văn Duy
245 |aĐiều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật hiện hành – những vướng mắc cần được tháo gỡ / |cTrần Văn Duy, Hoàng Văn Thành
260 |aH., |c2013
300 |a3-9
520 |aBài viết phân tích, đánh giá những bất cập về điều kiện thành lập, loại hình doanh nghiệp và cơ cấu của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật hiện hành để chỉ ra những nguyên nhân chính cản trở quá trình chuyển đổi và đăng ký cấp phép hoạt động của các tổ chức thực hành tài chính vi mô hiện hữu và sự gia nhập ngành còn rất mới mẻ này của các chủ thể khác.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aPháp luật
653 |aCơ cấu tổ chức
653 |aTổ chức tài chính vi mô
653|aTháo gỡ
653|a Vướng mắc
653|aĐiều kiện thành lập
773 |tLuật học|g11/2013
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào