Sách Tiếng Việt
34(v)62 Đ 452
Đổi mới cơ cấu tổ chức cơ quan kiểm sát trong tiến trình cải cách Tư pháp tại Việt Nam
UDC 34(v)62
Cutter Đ 452
Nhan đề Đổi mới cơ cấu tổ chức cơ quan kiểm sát trong tiến trình cải cách Tư pháp tại Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2009
Mô tả vật lý 395tr.: ; 24 cm
Tóm tắt Cuốn sách là kết quả của hội thảo quốc tế về: " Viện kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp" tại Việt Nam. Nội dung gồm 3 phần: Phần 1- Những nội dung cơ bản của hội thảo; Phần 2- Các tham luận; Phần 3- Các ý kiến thảo luận của các đại biểu
Từ khóa tự do Cơ cấu tổ chức
Từ khóa tự do Cải cách tư pháp
Từ khóa tự do Cơ quan kiểm sát
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10021162, 10022474
000 00865nam a2200265 p 4500
00113934
0021
00428147
00520120618154943.0
008120618s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004100532|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)62|bĐ 452
245|aĐổi mới cơ cấu tổ chức cơ quan kiểm sát trong tiến trình cải cách Tư pháp tại Việt Nam
260|aH. : |bTư pháp, |c2009
300|a395tr.: ; |c24 cm
520 |aCuốn sách là kết quả của hội thảo quốc tế về: " Viện kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp" tại Việt Nam. Nội dung gồm 3 phần: Phần 1- Những nội dung cơ bản của hội thảo; Phần 2- Các tham luận; Phần 3- Các ý kiến thảo luận của các đại biểu
653|aCơ cấu tổ chức
653|aCải cách tư pháp
653|aCơ quan kiểm sát
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10021162, 10022474
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10021162 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)62 Đ 452 Sách Tiếng Việt 1
2 10022474 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)62 Đ 452 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào