Bài trích
Bàn về chức năng giám sát hành chính của cơ quan thanh tra chính phủ /
Tác giả CN Đinh Văn Minh
Nhan đề Bàn về chức năng giám sát hành chính của cơ quan thanh tra chính phủ / Đinh Văn Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 9-11 tr.
Tóm tắt Bài viết trình bày thực tiễn hoạt động hiện nay của thanh tra chính phủ và giải pháp để thực hiện chức năng giám sát hành chính
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Chức năng
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Thanh tra chính phủ
Nguồn trích Thanh tra - Số 6/2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/21thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137629
0022
0047A17DC09-2AE8-4320-A5EE-CD857D3134F7
005201703281625
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170328162105|zthuvien3
100 |aĐinh Văn Minh
245 |aBàn về chức năng giám sát hành chính của cơ quan thanh tra chính phủ / |cĐinh Văn Minh
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a9-11 tr.
520 |aBài viết trình bày thực tiễn hoạt động hiện nay của thanh tra chính phủ và giải pháp để thực hiện chức năng giám sát hành chính
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aChức năng
653 |aGiám sát
653 |aHành chính
653|aThanh tra chính phủ
773 |tThanh tra |gSố 6/2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/21thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào