Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)042.1 K 600
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ chín từ ngày 01 tháng 03 đến ngày 20 tháng 03 năm 1996
UDC 34(V)042.1
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ chín từ ngày 01 tháng 03 đến ngày 20 tháng 03 năm 1996
Thông tin xuất bản H. : Văn phòng Quốc hội, 1996
Mô tả vật lý 709 tr.
Tóm tắt Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Từ khóa tự do Khoá IX
Từ khóa tự do Kỳ họp
Từ khóa tự do Kỷ yếu Quốc hội
Từ khóa tự do Luật
Tác giả(bs) TT Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000249
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013034
0027
0043224
00519970910
008091097s1996 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003182810|zhaonh
041|avie
080|a34(V)042.1|bK 600
245 |aKỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ chín từ ngày 01 tháng 03 đến ngày 20 tháng 03 năm 1996
260|aH. : |bVăn phòng Quốc hội, |c1996
300|a709 tr.
520|aGồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
653|aKhoá IX
653|aKỳ họp
653|aKỷ yếu Quốc hội
653|aLuật
710|aQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000249
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000249 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)042.1 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào