Sách Tiếng Việt
34(V)13 H561
Hướng dẫn soạn thảo các mẫu văn bản, mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp, ngày lễ lớn dành cho các cấp ủy Đảng /
UDC 34(V)13
Cutter H561
Tác giả CN Quý Lâm
Nhan đề Hướng dẫn soạn thảo các mẫu văn bản, mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp, ngày lễ lớn dành cho các cấp ủy Đảng / Quý Lâm, Kim Phượng
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 394 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 6 phần: Phần I: Kỹ năng soạn thảo văn bản của tổ chức cơ sở Đảng; Phần II: Mẫu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính; Phần III: Mẫu văn bản thường sử dụng trong văn phòng cấp ủy và các cơ quan Đảng; Phần IV: Những bài báo cáo chính trị, diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị, đại hội Đảng; Phần V: Mẫu thư chúc mừng, cám ơn, chia buồn; Phần VI: Kỹ năng công tác văn thư của cấp ủy Đảng cơ sở.
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng
Từ khóa tự do Văn bản
Từ khóa tự do Soạn thảo
Từ khóa tự do Diễn văn
Từ khóa tự do Bài phát biểu
Từ khóa tự do Cấp ủy Đảng
Từ khóa tự do Ngày lễ lớn
Từ khóa tự do Kỳ họp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10024507-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131004
0021
00444CACD0C-5A11-48CB-86A5-3480247EAF66
005201601140930
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160114092705|zthuvien2
080 |a34(V)13|bH561
100 |aQuý Lâm
245 |aHướng dẫn soạn thảo các mẫu văn bản, mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp, ngày lễ lớn dành cho các cấp ủy Đảng / |cQuý Lâm, Kim Phượng
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2015
300 |a394 tr. ; |c27 cm.
520 |aCuốn sách gồm 6 phần: Phần I: Kỹ năng soạn thảo văn bản của tổ chức cơ sở Đảng; Phần II: Mẫu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính; Phần III: Mẫu văn bản thường sử dụng trong văn phòng cấp ủy và các cơ quan Đảng; Phần IV: Những bài báo cáo chính trị, diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị, đại hội Đảng; Phần V: Mẫu thư chúc mừng, cám ơn, chia buồn; Phần VI: Kỹ năng công tác văn thư của cấp ủy Đảng cơ sở.
650 |aKỹ năng
653 |aVăn bản
653 |aSoạn thảo
653 |aDiễn văn
653|aBài phát biểu
653|aCấp ủy Đảng
653|aNgày lễ lớn
653|aKỳ họp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10024507-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/200thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024507 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 H561 Sách Tiếng Việt 1
2 10024508 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 H561 Sách Tiếng Việt 2
3 10024509 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 H561 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào