Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)042.1 K 600
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ mười từ ngày 15 tháng 10 đến 12 tháng 11 năm 1996
UDC 34(V)042.1
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ mười từ ngày 15 tháng 10 đến 12 tháng 11 năm 1996
Thông tin xuất bản H. : Văn phòng Quốc hội, 1997
Mô tả vật lý 709 tr.
Tóm tắt Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Từ khóa tự do Khoá IX
Từ khóa tự do Kỳ họp
Từ khóa tự do Kỷ yếu Quốc hội
Từ khóa tự do Luật
Tác giả(bs) TT Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000251
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013032
0027
0043222
00519970909
008090997s1997 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003182805|zhaonh
041|avie
080|a34(V)042.1|bK 600
245 |aKỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ mười từ ngày 15 tháng 10 đến 12 tháng 11 năm 1996
260|aH. : |bVăn phòng Quốc hội, |c1997
300|a709 tr.
520|aGồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
653|aKhoá IX
653|aKỳ họp
653|aKỷ yếu Quốc hội
653|aLuật
710|aQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
773|g10
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000251
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000251 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)042.1 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào