Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)042.1 K 600
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ ba từ ngày 16 tháng 06 đến ngày 14 tháng 07 năm 1993
UDC 34(V)042.1
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ ba từ ngày 16 tháng 06 đến ngày 14 tháng 07 năm 1993
Thông tin xuất bản H. : Văn phòng Quốc hội, 1993
Mô tả vật lý 709 tr.
Tóm tắt Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Từ khóa tự do Khoá IX
Từ khóa tự do Kỳ họp
Từ khóa tự do Kỷ yếu Quốc hội
Từ khóa tự do Luật
Tác giả(bs) TT Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000244
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013031
0027
0043221
00519970909
008090997s1993 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003182804|zhaonh
041|avie
080|a34(V)042.1|bK 600
245 |aKỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ ba từ ngày 16 tháng 06 đến ngày 14 tháng 07 năm 1993
260|aH. : |bVăn phòng Quốc hội, |c1993
300|a709 tr.
520|aGồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
653|aKhoá IX
653|aKỳ họp
653|aKỷ yếu Quốc hội
653|aLuật
710|aQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
773|g3
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000244
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000244 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)042.1 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào