Bài trích
Nguyên tắc đồng thuận của ASEAN. Vai trò và những thách thức đối với ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông /
Tác giả CN Võ Xuân Vinh
Nhan đề Nguyên tắc đồng thuận của ASEAN. Vai trò và những thách thức đối với ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông / Võ Xuân Vinh
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 54-60
Tóm tắt Bài viết làm rõ nguyên tắc ra quyết định của ASEAN và những đóng góp của tổ chức này trong việc ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay cũng như những thách thức đặt ra từ chính nguyên tắc đồng thuận trong ra quyết định của ASEAN
Từ khóa tự do Đồng thuận
Từ khóa tự do Nguyên tắc ra quyết định
Từ khóa tự do ASEAN
Từ khóa tự do Biển Đông
Nguồn trích Nghiên cứu Đông Nam Á- 8/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/12thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00139205
0022
0040F49A2F4-CABB-4C37-A73A-C63927D48CE5
005201909091604
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190909160857|bthuvien3|c20190611161017|dthuvien3|y20190611160952|zthuvien3
100 |aVõ Xuân Vinh
245 |aNguyên tắc đồng thuận của ASEAN. Vai trò và những thách thức đối với ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông / |cVõ Xuân Vinh
260 |aH., |c2017
300 |a54-60
520 |aBài viết làm rõ nguyên tắc ra quyết định của ASEAN và những đóng góp của tổ chức này trong việc ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay cũng như những thách thức đặt ra từ chính nguyên tắc đồng thuận trong ra quyết định của ASEAN
653 |aĐồng thuận
653 |aNguyên tắc ra quyết định
653 |aASEAN
653|aBiển Đông
773 |tNghiên cứu Đông Nam Á|g8/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/12thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào