Bài trích
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý /
Tác giả CN Trần Đình Thắng
Nhan đề Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý / Trần Đình Thắng
Mô tả vật lý 8-11
Tóm tắt Bài viết nói về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý như dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phong cách dân chủ, tôn trọng tập thể
Từ khóa tự do cán bộ lãnh đạo, quản lý
Từ khóa tự do phong cách công tác
Từ khóa tự do tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn trích Quản lý nhà nước- số 263 tháng12/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00139159
0022
004134EB183-DE23-4DFF-B4AC-6CD43871F0A7
005201908161109
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190816111405|bthuvien3|y20190611141653|zthuvien3
100 |aTrần Đình Thắng
245 |aVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý / |cTrần Đình Thắng
300 |a8-11
520 |aBài viết nói về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý như dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phong cách dân chủ, tôn trọng tập thể
653 |acán bộ lãnh đạo, quản lý
653 |aphong cách công tác
653 |atư tưởng Hồ Chí Minh
773 |tQuản lý nhà nước|gsố 263 tháng12/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào